Nasza Oferta

Obsługa projektów powtarzalnych w zakresie :

 • sprzedaż projektów powtarzalnych wszelkich budynków i i obiektów budowlanych ,
 • pomoc i doradztwo przy wyborze projektów powtarzalnych ,
 • pełnobranżowe adaptacje projektów powtarzalnych ,
 • kompleksowe dostosowanie projektu do działki :
  • projekty zagospodarowania terenu poprzedzone wizją w terenie ,
  • projekty przyłączy wraz z instalacjami doziemnymi ,
 • kompleksowe załatwianie spraw administracyjnych poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ( zgłoszenie budowy )
  • uzyskiwanie warunków przyłączeniowych ,
  • niezbędne uzgodnienia z poszczególnymi instytucjami i administratorami sieci ,
  • kompletowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę ( zgłoszenie budowy ) ,
  • załatwianie spraw związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej ,

Projektowanie indywidualne :

 • budynki mieszkalne ,
 • obiekty użyteczności publicznej ,
 • projekty technologiczne budynków usługowych , zakładów rzemieślniczych itp.
 • projekty rozbudów , przebudów itp. wszelkich budynków ,
 • projekty adaptacji budynków do nowych potrzeb ,
 • projekty obiektów i urządzeń rolniczych ,
 • inwentaryzacje budowlane ,
 • dokumentacja do ustanowienia samodzielności lokali ,

Ponadto , w ramach kompleksowej obsługi , razem ze współpracownikami , zajmujemy
się opracowaniami geodezyjnymi , badaniami gruntów , charakterystykami energetycznymi ,
itp. w zakresie niezbędnym do projektu budowlanego .

Na etapie realizacji inwestycji oferujemy kierowanie budową oraz nadzorowanie w ramach
nadzoru inwestorskiego

Copyright 2011 © WSP. All rights reserved.
Realizacja: MMREKLAMY