Nasza Oferta

Obsługa projektów powtarzalnych w zakresie :

 • Sprzedaż projektów powtarzalnych wszelkich budynków i i obiektów budowlanych ,
 • Pomoc i doradztwo przy wyborze projektów powtarzalnych ,
 • Pełnobranżowe adaptacje projektów powtarzalnych ,
 • Kompleksowe dostosowanie projektu do działki :
  • Projekty zagospodarowania terenu poprzedzone wizją w terenie ,
  • Projekty przyłączy wraz z instalacjami doziemnymi ,
 • Kompleksowe załatwianie spraw administracyjnych poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na budowę ( zgłoszenie budowy )
  • Uzyskiwanie warunków przyłączeniowych ,
  • Niezbędne uzgodnienia z poszczególnymi instytucjami i administratorami sieci ,
  • Kompletowanie dokumentacji do wniosku o pozwolenie na budowę ( zgłoszenie budowy ) ,
  • Załatwianie spraw związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej ,

Projektowanie indywidualne :

 • Budynki mieszkalne ,
 • Obiekty użyteczności publicznej ,
 • Projekty technologiczne budynków usługowych , zakładów rzemieślniczych itp.
 • projekty rozbudów , przebudów itp. wszelkich budynków ,
 • Projekty adaptacji budynków do nowych potrzeb ,
 • Projekty obiektów i urządzeń rolniczych ,
 • Inwentaryzacje budowlane ,
 • Dokumentacja do ustanowienia samodzielności lokali ,

Ponadto , w ramach kompleksowej obsługi , razem ze współpracownikami , zajmujemy
się opracowaniami geodezyjnymi , badaniami gruntów , charakterystykami energetycznymi ,
itp. w zakresie niezbędnym do projektu budowlanego .

Na etapie realizacji inwestycji oferujemy kierowanie budową oraz nadzorowanie w ramach
nadzoru inwestorskiego

Copyright 2011 © WSP. All rights reserved.
Realizacja: MMREKLAMY